ORGANITZACIÓ

.

El Casino del Masnou es una associació sense ànim de lucre que es regeix per els seus Estatuts, que van ser modificats per última vegada el gener de l'any 2012.
Está formada per els socis i es governada per l'Assemblea General i la Junta Directiva nomenada per aquella.
Actualment la Junta Directiva es reuneix mensualment el segon dijous de cada mes a les 19 hores.

En Juny 2018 la Junta Directiva està formada per:

President: Joaquim Pera i Crusat
Vicepresidenta: Mª Pilar García Canela
Secretària: MIreia Hernández Hernández
Tresorer: Joan Gelpí Reyero
Vocal: Miquel Trilla Ventejo
Vocal: Sònia Gelpí Piera

Staff:
Secretaria Administrativa: 1 persona
Manteniment: 1 persona
Bar: 2 persones
Porter: una persona

Gestió fiscal-contable-laboral: Grup 8.

   Estatuts