SALES

El Casino té diferents sales. Sales per fer activitats puntuals, o per fer cursos i tallers. Sales per celebrar aniversaris o reunions familiars. Sales per fer reunions d'empresa o conferències. Cessió de sales a socis i no socis.

Si vols més informació