TARIFES PISTES* Les pistes només es poden reservar per fraccions de mitja hora els dissabtes i diumenges.

El preu del lloguer de la pista es fa en base a 4 jugadors. Si els participant no arriben a 4, les places lliures s'han de pagar.

Novetat: COST DE RESERVA DE PISTA (maig 2018)
2€ PER PISTA

Amb la finalitat d'aprofitar al màxim les pistes i que puguin ser utilitzades pel major nombre de socis possible, si algun soci n'hagués reservat alguna i no es presentés a l'hora convinguda o li calgués anul·lar aquesta reserva, caldrà fer-ho amb 4 hores d'antelació com a mínim.
En cas de no complir-se la condició anterior, perdrà els 2€. I a la tercera vegada s'aplicarà una sanció econòmica de 12€ (3€ per jugador), que s'haurà d'abonar abans de jugar la següent vegada.
En cas de no pagar la sanció procedirem a bloquejar l'accés de reserves on line.


El preu del lloguer de la pista es fa en base a 10 jugadors. Si els participants no arriben a 10, les places lliures s'han de pagar.
Si els participants son més de 10, paguen per 10.
El preu de la pista es fa en base a 4 jugadors. Si els participants no arriben a 4, les places lliures es pagaran.